10.Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi Sunumları

Ali Bay
Mikrorna Hematolojide Kullanım
Alphan Küpesiz
TrombositFonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi
Ayşe Bozkurt Turhan
Lösemili Çocuk Hastalarda Tedavi Sonrası Nörokognitif Geç Etkilerinin Değerlendirilmesi
Ayşegül Ünüvar
Eski ve Yeni Koagülasyon Testlerinin Yorumlanması
Aziz Polat
Konjenital Trombositopenilere Güncel Yaklaşım
Barış Kuşkonmaz
Juvenil Myelomonositer Lösemi
Bilgen Işık
Gri Trombosit Sendromu
Birol Baytan
Beta TalasemiTanılı Ergenlerin Benlik ve Vücut Algıları ile Duygu Durum Özelliklerinin İncelenmesi
Bülent Antmen
Pediatrik Hastalarda Mukormikozis Yönetimi
Can Balkan
Hemofilide “İnhibitör” Sorunu
Can Balkan
Hemofilide Yakın Gelecek
Davut Albayrak
Refrakter Lösemi
Deniz Yılmaz Karapınar
AML BFM 2013 Türkiye Protokolü
Deniz Yılmaz Karapınar
Konjenital Nötropenilerde Güncel Yaklaşım
Ebru Yılmaz Keskin
Faktör XI Eksikliğinde Yeni Ne Var?: Genetik
Emel Özyürek
Aferez Uygulamaları
Emine Zengin
Kanamalı Çocuklarda Yaşam Kalitesi
Fatih Azık
Talasemide Genotip Fenotip İlişkisi
Fatih Demircioğlu
Mikroanjiyopatik Anemi
Fatma Burcu Belen
Epistaksis semptomu ile başvuran pediatrik olguların pediatrik kanama skoru ile değerlendirilmesi
Gönül Aydoğan
Eritrosit Membran Bozukluklari Tanisinda Yenilikler
Gülsun Karasu
Hematolojide Tranplantasyon Endikasyonlari
Hale Ören
Extrameduller Hematopoez
Hale Ören
Talasemiler
Hüseyin Onay
Pediatrik Akut Lösemilerde Genomikve EpigenetikDüzen ve Kişiselleştirilmiş Tedaviye Yansıması
İdil Yenicesu
Transfüzyon Sorunları
İlgen Şaşmaz
Transfüzyon Bağımlı Olmayan Talasemiler:Bilimden Klinik Uygulamaya
Kaan Kavaklı
Hemofili-BveProfilaksi
Mehmet Ertem
Relaps ALL Yönetimi
Meryem Albayrak
Lösemide Tromboz Nedenleri Korunması ve Tedavisi
Müge Gökçe
Hematolojide Tıbbi Uygulama Hataları
Müge Gökçe
Talasemi Majörde Seçeneklerimiz
Namık Özbek
Çocuklarda Venöz Tromboz Yönetimi
Nazan Sarper
Akut Lenfoblastik Lösemi Tedavisinde Yenilikler
Nihal Özdemir
Nötropenik Hastada İzolasyon ve Beslenme İlkeleri
Rabia Emel Şenay
Çocukluk Çağı Akut Lösemilerinde Tanı Anındaki İmmunglobulin Düzeyleri ve Prognostik Önemi
Şebnem Yılmaz Bengoa
Kalıtsal Anemilerde Genetik Tanı ve Tedavi
Selin Aytaç Eyüpoğlu
Lösemili Çocuklarda Geç Yan Etki Yönetimi: Bilişsel ve Davranışsal Sekellerin Yönetimi
Serap Karaman
Lösemili çocuklarda geç etki yönetimi: Neyi, ne zaman, nasıl izleyelim? Endokrin, metabolikve kardiyak sekellerin yönetimi
Tunç Fışgın
Hemofili Geçmişten Bugüne
Tunç Fışgın
Kemik İliği Nakli Geç Etkiler
Türkiz Gürsel
Pediatrik Akut Myeloid Lösemi Tedavisinin Dünü Bugünü ve Geleceği
Ülker Koçak
İletişim Becerileri
Zafer Salcıoğlu
Faktör XI Eksikliğinde Klinik ve Tedavi
Zühre Kaya
İnvaziv Fungal Enfeksiyonlu İki Lösemili Çocuk

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*