15-16 Kasım 2014 Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu – Ankara

Deniz Yılmaz Karapınar
Kalıtsal Kemik İliği Yetmezlikleri ve Malignite
Duygu Uçkan Çetinkaya
Kök Hücre Fizyolojisi ve Hematopoez
Lale Olcay
Diskeratosis Kongenita
Mehmet Ertem
Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu
Arzu Erdem
Olgu Sunumu
Begüm Şirin Koç
Olgu Sunumu
Selime Aydoğdu
Olgu Sunumu
Sultan Aydın Köker
Olgu Sunumu
Talia İleri

Nötropenik Çocuk Hastaya Yaklaşım
Ülker Koçak
Aplastik Anemide Hematopoetik Kök Hücre Nakli
Zuhre Kaya
Kalıtsal Kemik İliği Yetmezliği Sendromlarını Ne Zaman Düşünelim?