20 Kasım 2011 Talesemi Okulu- Ankara

Sule Unal
Demir Selasyonuna Direncli Bir B Talasemi Major Olgusu
Selma Unal
Orak Hucreli Anemi Izlem Ve Tedavi
Aykan Ozguven
Pediatrik KHT Olgu Sunusu
Sule Unal
Perifer Hastanelerinde Talasemi Tanisi Ve Izlemi