2010 Yılı

2010 Yılı Alt Çalışma Grubu ve Üyeleri

 
LÖSEMİLER (Hematolojik Maligniteler)

LEBRİZ Y. SOYCAN (BAŞKAN)
ADALET MERAL GÜNEŞ (ASİL ÜYE)
EMEL ÖZYÜREK (ASİL ÜYE)
ALPHAN KÜPESİZ (ASİL ÜYE)

KİT

MEHMET ERTEM (BAŞKAN)
BUKET ERER CASTELLO (ASİL ÜYE)
TALIA İLERİ (ASİL ÜYE)
DUYGU UÇKAN (ASİL ÜYE)

HEMOSTAZ/TROMBOZ/HEMOFİLİ

AYŞEGÜL ÜNÜVAR (BAŞKAN)
HALE ÖREN (ASİL ÜYE)
CAN BALKAN (ASİL ÜYE)
TUNÇ FIŞGIN (ASİL ÜYE)

FEBRİL NÖTROPENİLER VE DESTEK TEDAVİLERİ

GÜLYÜZ ÖZTÜRK (BAŞKAN)
İLGEN ŞAŞMAZ (ASİL ÜYE)
TİRAJE CELKAN (ASİL ÜYE)
DİDEM ALTAY (ASİL ÜYE)

HİSTİOSİTOZ

SEMA ANAK (BAŞKAN)
ARZU AKÇAY (ASİL ÜYE)
DENİZ TUĞCU (ASİL ÜYE)
EBRU SARIBEYOĞLU (ASİL ÜYE)

ERİTROSİT HASTALIKLARI VE HEMOGLOBİNOPATİLER

FATMA GÜMRÜK (BAŞKAN)
BÜLENT ANTMEN (ASİL ÜYE)
ZEYNEP KARAKAŞ (ASİL ÜYE)
YUSUF ZİYA ARAL (ASİL ÜYE)

TRANSFÜZYON VE AFEREZ

İDİL YENİCESU (BAŞKAN)
DAVUT ALBAYRAK (ASİL ÜYE)
ABDURRAHMAN KARA (ASİL ÜYE)
ZAFER ŞALCIOĞLU (ASİL ÜYE)

LABORATUVAR

YASEMİN ALTUNER TORUN (BAŞKAN)
ÜNSAL ÖZGEN (ASİL ÜYE)
FERİDE DURU (ASİL ÜYE)
MUSA KARAKÜRKÇÜ (ASİL ÜYE)

KEMİK İLİĞİ YETMEZLİKLERİ

AKİF YEŞİLİPEK (BAŞKAN)
DENİZ YILMAZ KARAPINAR (ASİL ÜYE)
GÜLSÜN KARASU (ASİL ÜYE)
ŞEBNEM YILMAZ (ASİL ÜYE)

NUTRİSYONEL ANEMİLER

NAMIK ÖZBEK (BAŞKAN)
AHMET KOÇ (ASİL ÜYE)
EROL ERDURAN (ASİL ÜYE)
ÖZCAN BÖR (ASİL ÜYE)