2012 Yılı

2012 Yılı Alt Çalışma Grubu ve Üyeleri
2012 TPHD Alt Çalışma Grubu Başkan ve Üyeleri
Eritrosit hastalıkları ve Hemoglobinopatiler alt çalışma grubu
Zeynep Karakaş – Başkan
Arzu Akçay – G. Sekreter
Selma Ünal Yeşim Oymak
Hemostaz / Tromboz / Hemofili alt çalışma grubu
Ayşegül Ünüvar – Başkan
Tunç Fışgın
Hale Ören
Can Balkan
Hematolojik maligniteler (Lösemiler) alt çalışma grubu
Lebriz Yüksel Soycan – Başkan
Nazan Sarper – G. Sekreter
Adalet Meral Güneş
Serap Aksoylar
Aferez / Transfüzyon alt çalışma grubu
Davut Albayrak – Başkan
Fatih Azık – G. Sekreter
Abdurrahman Kara
Saadet Akarsu
FebrilNötropeniler ve Destek tedavileri alt çalışma grubu
Sema Anak – Başkan
Serap Karaman – G. Sekreter
Alphan Küpesiz
Deniz Tuğcu
Laboratuvar alt çalışma grubu
Türkan Patıroğlu – Başkan
Ekrem Ünal – G. Sekreter
Emine Zengin
Alphan Küpesiz
Kemik İliği Yetersizlikleri alt çalışma grubu
Fatma Gümrük – Başkan
Selin Aytaç Eyüpoğlu -G. Sekreter
Saadet Akarsu
Deniz Yılmaz Karapınar
Histiositoz alt çalışma grubu
Ömer Devecioğlu – Başkan
Nazan Sarper – G. Sekreter
Şule Ünal
Didem Atay
Kemik İliği Transplantasyonu alt çalışma grubu
M. Akif Yeşilipek – Başkan
Serap Aksoylar – G. Sekreter
Gülyüz Öztürk
Gülsün Tezcan Karasu
Nutrisyonel Anemiler alt çalışma grubu
Erol Erduran – Başkan
Namık Yaşar Özbek – G. Sekreter
Hüseyin Gülen
Özcan Bör
Meryem Albayrak