2015 Yılı

2015 Yılı Alt Çalışma Grubu ve Üyeleri
2015-2017 TPHD Alt Çalışma Grupları Başkan ve Üyeleri
Eritrosit Hastalıkları ve Hemoglobinopatiler Alt Çalışma Grubu
Başkan:
Yurdanur Kılınç
Sekreter: Ali Ayçiçek
Tuba Belgemen Özer
Nihal Karadaş
Hemostaz / Tromboz / Hemofili Alt Çalışma Grubu
Başkan:
Tunç Fışgın
Ayşegül Ünüvar
Serap Karaman
Yılmaz Ay
Hematolojik Maligniteler (Lösemiler) Alt Çalışma Grubu
Başkan:
Nazan Sarper
Sekreter: Deniz Yılmaz Karapınar
Lebriz Yüksel Soycan
Müge Gökçe
Aferez / Transfüzyon Alt Çalışma Grubu
Başkan:
Davut Albayrak
Sekreter: Yeşim Oymak
Burcu Belen
İkbal Ok Bozkaya
Febril Nötropeniler ve Destek Tedavileri Alt Çalışma Grubu
Başkan:
Zeynep Karakaş
Sekreter: Birol Baytan
Gönül Aydoğan
Can Acıpayam
Laboratuvar Alt Çalışma Grubu
Başkan:
Canan Vergin
Alphan Küpesiz
Ali Ayçiçek
Özlem Tüfekçi
Kemik İliği Yetersizlikleri Alt Çalışma Grubu
Başkan:
Şule Ünal
Deniz Yılmaz Karapınar
Barış Malbora
Nihal Karadaş
Histiositoz Alt Çalışma Grubu
Başkan:
Erol Erduran
Sekreter: Zafer Şalcıoğlu
Ömer Devecioğlu
Özcan Bör
Kemik İliği Transplantasyonu Alt Çalışma Grubu
Başkan:
M. Akif Yeşilipek
Sekreter: Gülsün Tezcan Karasu
Ülker Koçak
Serap Aksoylar
Nutrisyonel Anemiler Alt Çalışma Grubu
Başkan:
Özcan Bör
Sekreter: Meryem Albayrak
Namık Özbek
Erol Erduran