2017 Yılı

TPHD ALT ÇALIŞMA GRUPLARI 2017-2019

  1. Eritrosit Hastalıkları ve Hemoglobinopatiler Alt Çalışma Grubu

Başkan:
Zeynep KARAKAŞ
Üye:
Ali FETTAH
Nihal KARADAŞ
Melike Sezgin EVİM

  1. Hemostaz / Tromboz / Hemofili Alt Çalışma Grubu

Başkan:
Hale ÖREN
Sekreter:
Yılmaz AY
Üye:
Serap KARAMAN
Ayşegül ÜNÜVAR

  1. Hematolojik Maligniteler (Lösemiler) Alt Çalışma Grubu

Başkan:
Lebriz Yüksel SOYCAN
Üye:
Hilmi APAK
Adalet Meral GÜNEŞ
Nazan SARPER

  1. Aferez / Transfüzyon Alt Çalışma Grubu ,

Başkan:
Canan ALBAYRAK
Üye:
Ersin TÖRET
Dilek Gürlek GÖKÇEBAY
Neslihan KARAKURT
5.Febril Nötropeniler ve Destek Tedavileri Alt Çalışma Grubu
Başkan:
Rejin KEBUDİ
Sekreter:
Deniz TUĞCU
Üye:
Serap KARAMAN
Saadet AKARSU

  1. Laboratuvar Alt Çalışma Grubu

Başkan:
Davut ALBAYRAK
Sekreter:
Ayşenur BAHADIR
Üye:
Uğur ÖZBEK
Serap KİRKİZ

  1. Kemik İliği Yetersizlikleri Alt Çalışma Grubu

Başkan:
Deniz Yılmaz KARAPINAR
Sekreter:
Özlem TÜFEKÇİ
Üye:
Barış MALBORA
Lale OLCAY

  1. Histiyositoz Alt Çalışma Grubu

Başkan:
Erol ERDURAN
Üye:
Ömer DEVECİOĞLU
Birol BAYTAN
Özcan BÖR

  1. Kemik İliği Transplantasyonu Alt Çalışma Grubu

Başkan:
Serap AKSOYLAR
Üye:
Musa KARAKÜKÇÜ
Alphan KÜPESİZ
Şebnem YILMAZ

  1. Nutrisyonel Anemiler Alt Çalışma Grubu

Başkan:
Namık ÖZBEK
Sekreter:
Meryem ALBAYRAK
Üye:
Erol ERDURAN
Özcan BÖR