21-22 EYLÜL 2019 – FEBRİL NÖTROPENİ OKULU – ANKARA Fotoğrafları