26-27 Aralık 2015 Nutrisyonel Anemiler Okulu – Ankara

Hale Ören
Anemili Hastaya Yaklaşım
Lale Olcay
Bakır ve Diğer Eser Element Eksikliklerine Bağlı Anemi
Selime Aydoğdu
Çinko Eksikliği Anemisi Sunum
Zeynep Karakaş
Çocuklarda Çinko Eksikliği, Tanı, Tedavi
Namık Özbek
DEA Önlenmesi ve Tedavisi
Özcan Bör
Demir Eksikliği Nedenleri, Klinik Bulgular
Şule Ünal
Demir Metabolizması Bozuk Olan Vakalar
Emin Kürekçi
Demir Metabolizması
Elif Ünal İnce

Diğer Megaloblastik Anemiler
Tiraje Celkan
Hemogran ve Periferik Kan Yayması Yorumlanması
Ebru Keskin
IRIDA
Ahmet Koç
Konjentinal B12 Vitamini Eksikliği
Aziz Polat
Tedaviye Dirençli Demir Eksikliği Anemisi
Ebru Keskin

Vitamin B12 (Kobalamin) ve Folik Asit Tedavisi
Adalet Meral Güneş
Vitamin B12 Eksikliğinde Klinik Bulgular