26-27 Mart 2016 Çocukluk Çağında Tromboz- Ankara

Adalet Meral Güneş
ÇOCUKLARDA ANTİTROMBOTİK ve TROMBOLİTİK TEDAVİ
Ahmet Koç
Yeni Antikoagulan İlaçlar
Ayşe Özkan Karakoç
Olgu Sunumu
Ayşegül Ünüvar
YENİDOĞANDA TROMBOZUN KLİNİK BULGULARI
Betül Tavil
Platelet Mikropartikullerinin Trombozdaki Rolü
Deniz Kızmazoğlu
Yenidoğan Olgu Sunum
Emin Kürekçi
Koagulan ve Antikoagulan Proteinlerin Trombozda Yeri
Hale Ören
Damar Duvarı ve Endotelin Trombozda Yeri
Namık Y.Özbek

Çocuklarda Tromboz Tedavisi
Nejat Akar
FVL
Özcan Bör
Tromboz ve Tromboz Tedavisi Komplikasyonları
Öznur Boyunağa
Trombozda Radyolojik Tanı
Rukiye Saç
Serebral Trombozlu Çocuklarda Klinik Bulgular ve Trombotik Risk Faktörleri
Şule Ünal
Fibrinolitik Sistemin Trombozda Yeri
Tiraje Celkan
Koagülasyon Fizyolojisi
Ülker Koçak
Çocuklarda Tromboz Tanısında Laboratuvar Yöntemleri
Zekai Avci
Tromboz Epidemiyolojisi
Zeynep Karakaş
Sistemik Hastalıklarda Tromboz