6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu Sunumları

0- 6.UPHS Bildiri Kitabı
1. Orak Hücre Tromboz – Alphan Küpesiz
2. Tromboz 2018 -Hale Ören
3.Talasemide Demir Şelasyonu – Zeynep Karakaş
5. Hemofili ve Gen tedavisi – Melike Sezgin Evim
6-Kronik Hastalık anemisi Patogenezi – Didem Atay
7-Enfeksiyon & Demir – Ekrem Ünal
8- Enflamatuvar Bağırsak hastalıkları ve Demir eksikliği anemisi – Emine Zengin
9- Böbrek Hastalarında Anemi ve Sağaltımı – Selin Aytaç
12- Kateter Trombozu – Arzu Akçay
13- Pulmoner Emboli – İkbal Ok Bozkaya
14 – Oral Kontraseptif Sonrası Tromboz – Dlek gürlek Gökçebay
15- Kardiak Tromboz – Emine Türkkan
16- Yeni Koagülopatiler TIC, LIC,AIC – Yeşim Oymak
17 – Neonatal Alloimmun Trombositopeni – Özgür Cartı
18 – Kit hastalarında Kanama – Suar Çakı Kılıç
19 – Konjentinal Trombositopenide Kanama – Arzu Akyay
20 – İntrakranial Kanama – Hemofili- Ebru Yılmaz Keskin
21 – Refrekter immün Trombositopenide Kanama – Can Acıpayam
22 – Enfeksiyon ve vWF – Saadet Akarsu
23 – VWF ve Metaztaz – Sinan Akbayram
25 – Trombosit ve Nötrofil – Barış Malbora
26 – HLA ve Donor Seçimi – Gülsün Karasu
28- Talasemi Majorlu Hastalarda Kök Hücre Nakli Sonrası Şelasyon -M. Akif Yeşilipek
29 -Talasemide Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Şelasyon – Zeynep Karakaş
30- Talasemi Majörlü Hastalarda D Vit. ve Parathormon Kardiyak fonksiyon ile İlişkisi – Ayça Koca Yozgat
31- Ülkemizde Pediatrik Hematoloji Kliniklerinde Tromboz – Hale Ören
32 -Makrotrombositopeni Taramasi ve Tubulin Mutasyonu Birlikteliği – Tiraje Celkan
33- Hemato. Maligniteli Hastalarda İnvaziv Fungal Enf.Prognoza Etkisi – Melike Sezgin Evim
34 – Ülkemizde İzlenen Sickle-Beta Talasemi’li Hastaların- Tuğba Belgemen Özer
37 -Çocuk Travma Olgularında Plazma HMGB1 -Emel Ulusoy
38- Transfüzyon Bağımlı Hastalarda Hipofizdeki Demir Birikiminin İncelenmesi – Şefika İlknur Kökcü Karadağ
39- Beta Talasemi Majör Hastalarında Renal Fonksiyon Bozukluğunun İdrar Nötrofil-Jelatinaz İlişkili Lipokalin – Akkız Şahin Yaşar
40 – Akut Lenfoblastik Lösemi Tanılı Çocuklarda İdame Tedavisinde – Emine Zengin
41 -Edinsel Aplastik Anemili Çocuklarda Hematopoietik Kök Hücre Nakli Hazırlama Rejiminde Mezenkimal – Arzu Akçay
42 – Düzenli kan transfüzyonu yapılan Talasemi majör hastalarında solunum fonksiyon testleri – Dilek Ece
43 -Akut lenfoblastik lösemi 20 yıllık deneyimimiz- Evrim Sunamak
44- Akut lenfoblastik lösemili hastalarımızda karşılaştığımız akut komplikasyonlar – Evrim Sunamak
45- Kemoterapi tedavisi alan kanserli çocuk hastalarda solunum virüslerinin -Sultan Aydın Köker
47 -Lösemi ve Kemik İliği Nakli Yapılan Olgularda Santral Sinir Sistemi Fungal İnfeksiyonları – Serap Karaman
48 – Beta Talasemi Major Tanılı Çocuklarda Akraba Dışı Donörden Kök Hücre Nakli – Selime Aydoğdu
49 -Akut Lenfoblastik lösemili Hastalarımızın Tedavi Sonuçları – Birol baytan
50 – Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemili Hastalarda Gelişen Osteonekroz Olguları -İdil Yenicesu
51 – Akut Lösemili Çocuklarda Pnömocystitis Jirovici Pnömonisi – Canan Albayrak
52 – Çocuklarda B12 vitamin eksikliğinin nörolojik bulguları – Elif acar Arslan
53 – Hematit veya araciğer Transplantasyonu Sonrası Aplastik Anemi – Özlem Tüfekçi
 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*