Alt Çalışma Grupları Güncel

TPHD ALT ÇALIŞMA GRUPLARI 2019-2021

 
Eritrosit Hastalıkları ve Hemoglobinopatiler
Başkan:  Zeynep Karakaş
Üyeler:

 1. Ali Fettah
 2. Funda Tayfun Küpesiz
 3. Tuğba Belgemen Özer

 
Hemostaz/Tromboz/Hemofili
Başkan: Hale Ören
Üyeler:

 1. Ayşegül Ünüvar
 2. Serap Karaman
 3. Melike Sezgin Evim

 
Hematolojik Maligniteler (Lösemiler) Başkan: Adalet Meral Güneş
Üyeler:

 1. Neşe Yaralı
 2. Hale Ören
 3. Melek Işık

 
Aferez / Transfüzyon
Başkan: Dilek Gürlek Gökçebay
Üyeler:

 1. Arzu Akçay
 2. İbrahim Eker
 3. Funda Tayfun Küpesiz

 
Febril Nötropeni ve Destek Tedaviler Başkan: Rejin Kebudi
Üyeler:

 1. Serap Karaman
 2. Deniz Tuğcu
 3. Ülker Koçak

 
Laboratuvar
Başkan: Meltem Özgüner
Üyeler:

 1. Serap Kirkiz
 2. Özlem Arman Bilir
 3. Gökçe Pınar Reis

 
Kemik İliği Yetersizlikleri
Başkan: Şule Ünal Cangül
Üyeler:

 1. Didem Atay
 2. Emel Özyürek
 3. Arzu Akçay

 
Histiyosit Hastalıkları
Başkan: Ömer Devecioğlu
Üyeler:

 1. Erol Erduran
 2. Deniz Tuğcu
 3. Nilgün Eroğlu

 
Kemik İliği Transplantasyonu
Başkan: Bülent Antmen
Üyeler:

 1. Suar Çakı Kılıç
 2. Didem Atay
 3. Davut Albayrak

 
Nutrisyonel Anemiler
Başkan: Erol Erduran
Üyeler:

 1. Namık Yaşar Özbek
 2. Meryem Albayrak
 3. Nilgün Eroğlu