Talasemi Hastalarında Splenoktomi ve Enfeksiyon

Prof. Dr. Yeşim Aydınok

Talasemide Splenektomi Operasyonu

Splenektomi Sonrasında Riskli Durumlar ve Aşılama

Talasemi ve Dalak

Splenektomi Sonrası Aşılama

Talasemide Mikrobik Hastalıklara Yatkınlık