Tarihçe

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Tarihçesi
Pediatrik Hematoloji Derneği 16/08/1999 tarihinde 37 asil üye tarafından kurulmuştur. Derneğimizin kuruluş sırasındaki adı Pediatrik Hematoloji Derneği olup 2003 yılında Bakanlar Kurulu kararınca TÜRK PEDİATRİK HEMATOLOJİ DERNEĞİ adını almıştır.
Derneğimizin amacı; ülkemizde Pediatrik Hematoloji alanında çalışanlar ve üyeler arasında dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak, Türkiye’deki tüm Pediatrik Hematoloji alanındaki merkezlerde tedavi uygulamalarının kalitesini yükseltmek ve bunların eşgüdümünü sağlamak için araştırmalar yapmak, yayınlar çıkarmak, kongre, sempozyum, seminer gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, Pediatrik Hematoloji ile ilgili her türlü bilimsel, teknik, sosyal, etik ve ekonomik konuları ve uygulamaları izlemek ve bu alandaki çalışma ya da araştırmaları geliştirmek ve desteklemektir. Derneğimiz Pediatrik Hematoloji alanında mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitiminin planlanması ve denetiminde TTB-UDEK ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır. Pediatrik Hematoloji yeterlik kurulu organizasyonuna ve yeterlik sınavlarını düzenlemektedir. İlk Pediatrik Hematoloji yeterlik sınavı 2007 yılında yapılmış olup 12 uzman yeterlik belgesi almaya hak kazanmıştır.
 
Yönetim kurulu kararı ile iki yılda bir düzenlemekte olduğumuz kongrelerimiz ve sempozyumlarımız sırasıyla
 
Kongrelerimiz
 

 1. Pediatrik Hematoloji Kongresi-İstanbul 1997
 2.   Pediatrik Hematoloji Kongresi-Antalya 1999,
 3. Pediatrik Hematoloji Kongresi-Ankara 2001,
 4.   Pediatrik Hematoloji Kongresi-Trabzon 2003,
 5.  Pediatrik Hematoloji Kongresi-İzmir 2005
 6.   Pediatrik Hematoloji Kongresi-Bursa 2007
 7. Pediatrik Hematoloji Kongresi- Ankara  2009
 8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi – Adana 2011
 9. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi- Van 2013
 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi- Ankara 2015
 11. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi- İzmir 2017

 
Sempozyumlarımız
 

 1. Kemik İliği Yetmezliği Sempozyumu – Samsun 2008
 2. Nonatal Hematoloji Sempozyumu- Kıbrıs 2010
 3. Pediatrik Hematolojide Yenilikler Sempozyumu- Gaziantep 2012
 4. Pediatrik Hematoloji Sempozyumu- Eskişehir 2014
 5. Pediatrik Hematoloji Sempozyumu- Denizli 2016
 6. Pediatrik Hematoloji Sempozyumu- Adana 2018