Üyelik

Derneğe Üyelik
a- Fiili ehliyete sahip gerçek veya tüzel kişiler, derneğin amaçlarını benimseyen , 5253 sayılı dernekler kanunu ve türk medeni kanununda belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmayanlar.
b- Kamu ve özel kurumlarda çocuk hematolojisi uzmanı olarak aktif görev yapanlar,
c- Başka lisans, lisansüstü veya uzmanlık dalına sahip, fakat aktif olarak çalıştığı alanı pediatrik hematoloji ile ilgili olan ve üye olabilirliği Yönetim Kurulu kararı ile onaylananlar.

Bu özellikler sahip kişiler doldurulmuş başvuru formlarına iki asil üyenin uygunluk imzası ile Yönetim Kuruluna başvururlar. Başvurulara bir ay içinde cevap verilir. Verilen olumlu veya olumsuz cevap genel kurul kararı ile kesinlik kazanır.
Asil üyelerin yükümlülükleri ve hakları
Asil üyeler derneğe sadakat göstermek, dernek amaçlarının gerçekleşmesi için gereken çabayı sarfetmek, dernek genel kuruluna katılmak ve aidat borçlarını ödemek zorundadırlar.
Asil üyelerin hakları:
      a)- Dernek yönetimine aday olmak,
      b)- Çalışma gruplarına aday olmak,
      c)- Genel Kurulda oy kullanmak,
      d)- Derneğin bilimsel yayınlarını indirimli, bildirilerini ücretsiz almak,
      e)- Derneğin eğitim aktivitelerine indirimli ücretle katılmak.
Onursal ve Fahri üyeler
Onursal üyeler: Kamu veya özel sektör kurumlarında çalıştıkları dönemde asil üye olmuş veya hakkına sahip olmuş emekli üyeler onursal üye olurlar. Aidat ödemeleri isteklerine bağlıdır.
Fahri üyeler: Çocuk Hematolojisine maddi ve manevi katkı sağlayan, ancak yukarıdaki kategorilere girmeyen kişiler Yönetim Kurulunun önerisi ile Genel Kurul kararı ile üyeliğe alınırlar. Oy kullanma ve seçilme hakları yoktur.
Dernek Üyeliği
Derneğe üye olmak için üye formunu doldurup aşağıdaki adrese kargo ile göndermeniz gerekmektedir.

Ünal Ulusoy
Türk Pediatrik Hematoloji Derneği
Ofis Sekreteri
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Kan Merkezi
Çapa-Fatih/İstanbul