Yönetim Kurulu

TPHD YÖNETİM KURULU 2019 – 2021
Başkan:  Prof. Dr. Namık Yaşar ÖZBEK
S.B. Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH
 
Başkan Yardımcısı:  Prof. Dr. Özcan BÖR
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
 
Genel Sekreter: Prof. Dr. Meryem ALBAYRAK
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
 
Sayman: Adalet Meral GÜNEŞ
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
 
Üye:    Doç. Dr. Neşe YARALI
S.B. Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH
 
Üye:    Prof. Dr. Hüseyin GÜLEN
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
 
Üye:    Prof. Dr. Şule ÜNAL CANGÜL
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi